19024

Misyonumuz;

Misyonumuz;

Aşdağul'daki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, çevre ve imar alanlarında olmak üzere, yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde  adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetim anlayışı ile yürütmek; tarihi yerler ve ticari potansiyel gibi zenginlikleri de değerlendirerek, beldenin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve Aşdağul’un gelişmişlik düzeyini yükseltmektir.