19024

Misyonumuz;

Aşdağul'daki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, çevre ve imar alanlarında olmak üzere, yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde  adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetim anlayışı ile yürütmek; tarihi yerler ve ticari potansiyel gibi zenginlikleri de değerlendirerek, beldenin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve Aşdağul’un gelişmişlik düzeyini yükseltmektir.

Vizyonumuz;

Belediyemizin ideal geleceğini sembolize eden, uzun vadede neleri yapmak istediğimizin güçlü bir anlatımıdır. Aşdağul Belediyesinin hedefi; çağdaş, insan odaklı hizmet sunan, halk ve sivil toplum kuruluşlarıyla bütünleşmiş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan, sosyal belediyecilik ilkesinden hareket eden, geleceğe yönelik çalışmaları esas alan, ihtiyaçlara duyarlı, her türlü olumsuzluğu bertaraf edecek alternatifler üreten bir kuruluş olmaktır.
Bu amaçla;
Ø Demokrasi ve insan haklarını konusunda çok daha duyarlı,
Ø Kişi başı daha fazla yeşil alan,
Ø Eğitimli, mesleki bilgisi üst seviyede, yeterli sayıda, görevine bağlı, etik şartlara sahip, güler yüzlü hizmete odaklanmış personelin katkılarıyla,
Ø Yeterli hizmet ve araç ekipman parkına sahip,
Ø Birimler arasında koordinasyonu sağlamış uyumlu ve sağlıklı işleyen hiyerarşik yapıda, bir Aşdağul Belediyesi hedeflenmiştir.
Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmesi diğer yandan da ulaşılabilir olması amacıyla Vizyonumuz aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:
Hizmet kalitesinde geri dönüş olmadan, en iyi hizmeti veren ve sürdürülebilir kalkınma yolunda liderliği kabul edilen bir kuruluş olmaktır.